Škola hrou

Faktem je, že malé děti se učí velmi rychle. A pokud se podaří najít hravá forma výuky, budou cizí jazyk považovat za samozřejmost. Jako například psaní, počítání,  kreslení a malování. S nejmenšími dětmi, které už zvládají celou abecedu, je dobrou volbou Pexeso. Které je oblíbenou zábavou snad všech. U ní je lze pomocí kartiček naučit názvy zvířátek, barev, číslic. Stačí jenom na druhou stranu obrázku napsat název v angličtině. Která bývá vyučována nejčastěji. Při hře Vzpomeneš si? je potřeba připravit pro každé dítě arch papíru a tužku. Během jedné minuty je dětem promítnuto dvacet obrázků věcí běžného života, které si budou muset zapamatovat.

Škola hrou

A v domluveném časovém limitu v anglickém jazyce zaznamenávají všechny výrazy, které si zapamatovaly. Vyhrává ten, kdo jich napíše nejvíce s nejméně gramatickými chybami. Krabice je hra, ve které si dětí pomocí otázek procvičí správnou výslovnost. Do kartonového boxu se umístí zajímavý, ale všem známý předmět. A na jejich vznášené dotazy, který to je,  se odpovídá pouze ano – ne. Radost u odhalení bývá dobrou odměnou.

Výuka angličtiny hrou

Vědomostní hra Riskuj se hraje v malých skupinkách, ve kterých děti spolupracují. Na sadě pěti kategorií otázek, které jsou rozděleny podle obtížnosti od tisíce do pěti tisíc bodů. Každé družstvo si vybírá otázku podle svých znalostí a schopností. I v této hře vyhrává ten, kdo nasbírá největší množství bodů. U hry Míček se děti postaví do kruhu. Učitel určí kategorii procvičovaných slovíček a při chytání balonku musí každý hráč říct jedno požadované slovo. Vypadává ten, kterého už nic nenapadá. Jednoduchou, ale velmi prospěšnou na zapamatování slovíček, je hra Sběrač. Ve stanovém čase musí děti napsat co nejvíce slovíček na zadané písmeno. Během hrací hodiny se mnohdy daří proskákat celou abecedu. U hry Asociace si děti sednou do kroužku a jedno z nich vykopne první slovo. Žák sedící po jeho levé ruce naváže dalším slovem, které na něho smysluplně navazuje. A tak to jde do doby, než se vyčerpají všechna naučená slovíčka. Ideální je, pokud děti dlouho nepřemýšlí a reakce jsou spontánní.