Tarot

Neví se přesně kdy a kde se Tarotové karty objevily poprvé, víme jen že tato esoterická pomůcka je stará přinejmenším 500 let. Víme také že je od samého počátku spojována s magií, neboť většina zpráv o ní je obsažena ve středověkých dokumentech, kde církevní a světské autority Tarot zakazují.
Tarotová karetní sada obsahuje nejčastěji 78 karet, které se dělí na tzv. velkou a malou arkánu. Slovo arkána pochází z latiny a označuje něco skrytého, nebo kouzelného. Karty velké arkány čítají 22 karet a dají se snadno rozeznat podle římských číslic v horní části karty a popisku v dolní, výjimkou je karta blázen a 13. karta smrt, kde schází popisek v dolní části karty. Malá arkána (56 karet) se skládá ze čtyř druhů karet, zastupujících 4 barvy-meče, hole, poháry a disky. Každý symbol obsahuje 10 karet od esa po desítku a 4 karty zobrazující postavy.
Tarot proroctví
Základní pravidla věštění pomocí tarot nejsou složitá
1.       Vyložíte 3 karty, které zleva doprava představují minulost současnost a budoucnost
2.       Všechny vzájemně podobné prvky odkazují na to samé
3.       Všechny prvky, které se na kartách nacházejí na stejném místě spolu souvisí
Tarot magie
To je v podstatě vše, význam jednotlivých symbolů vyjasní otázky, na které se ptáte. Pomocí tarot je možné vyprávět příběh, osvětlující vztahy ve vašem životě i vaše vztahy s ostatními. Toto využití Tarot bylo velmi populární především v 18. století v aristokratických kruzích Evropy. Například Giacomo Casanova si roku 1765 zapsal do svého deníku, že jeho ruská milenka používá balíček karet pro věštění.
Tarot kartářka
Aby byl váš emocionální zážitek z používání těchto karet intenzivnější, je dobré používat je v souvislosti s určitými proprietami. Balíček by měl být zabalen v černém hedvábí, které ho izoluje od vnějších vibrací, měla by ho používat výlučně jedna osoba, jež ho nabíjí svou osobní energií a slaďuje se s jeho strukturou, před věštěním je dobré vytvořit žádoucí atmosféru, tichá hudba a svíčky postačí.